Tất cả tin tức

Phương pháp sản xuất gạch cách nhiệt - Phần 2

Viết bởi Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Đông Dương Phú Thọ, Ngày 10/05/2018

Dùng phương pháp tạo bọt để sản xuất sản phẩm gạch cách nhiệt có độ xốp lớn, các lỗ xốp có hình dạng như tổ ong trong cấu trúc của gạch cách nhiệt. Các bọt này quyết định đến...

Đọc thêm

Xu hướng dùng gạch cách nhiệt trong các công trình lò

Viết bởi Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Đông Dương Phú Thọ, Ngày 11/04/2018

Qua nghiên cứu cho thấy độ xốp của gạch cách nhiệt càng cao, khối lượng thể tích của vật liệu càng nhỏ thì độ dẫn nhiệt càng thấp. Gạch cách nhiệt có độ xốp cao, các lỗ...

Đọc thêm