Tất cả tin tức

GÒNG LÒ TUYNEL HAY BỊ VỠ HỎNG PHẢI LÀM SAO

Viết bởi Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Đông Dương Phú Thọ, Ngày 13/04/2019

Gòng lò tuynel hay bị vỡ hỏng khiến chủ lò mất nhiều thời gian và kinh phí để sửa chữa, làm gián đoạn việc sản xuất. Chúng tôi cung cấp sản phẩm gạch chịu lửa để xây và sửa...

Đọc thêm

SỬ DỤNG LOẠI GẠCH NÀO ĐỂ XÂY LÒ HÓA VÀNG

Viết bởi Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Đông Dương Phú Thọ, Ngày 01/04/2019

Sử dụng vật liệu chịu lửa để xây lò hóa vàng Gạch chịu lửa, bột chịu lửa, bê tông chịu nhiệt, nước thủy tinh là các loại vật liệu chịu lửa và...

Đọc thêm

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GẠCH CHỊU LỬA

Viết bởi Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Đông Dương Phú Thọ, Ngày 15/04/2018

Gạch chịu lửa nói riêng và vật liệu chịu lửa nói chung được hình thành và phát triển ngay từ cuối thế kỷ XIX. Đầu thế kỷ XX gạch chịu lửa được phát triển nhanh chóng để đáp ứng...

Đọc thêm