BỘT CHỊU A XÍT TẠI PHÚ THỌ

Bột a xít dùng như một loại vữa xây đi kèm với gạch chịu a xít...

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây