BẢNG GIÁ SẢN PHẨM NĂM 2021

 

Bảng giá sản phẩm năm 2021
TÊN SẢN PHẨM ĐVT

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Gạch chịu lửa FB Tấn 2.200.000
Gạch chịu lửa cao nhôm Tấn 5.000.000
Gạch xốp cách nhiệt Viên 12000
Bột chịu lửa Tấn 1.200.000
Gạch chịu a xít Tấn 4.5000.000
Gạch đầu gòng, thành gòng Tấn  2.400.000
Gạch chịu lửa dị hình khác Tấn 2.700.000
Bê tông chịu lửa CA - 15 Tấn 8.000.000
Bê tông chịu lửa CA - 17 Tấn 12.000.000
Gạch lát chịu a xít Tấn 5.000.000
Bột chịu a xít Tấn 6.000.000
Bê tông chịu a xít Tấn 6.900.000
Nước thủy tinh Kg 8000
 Sứ Yên Ngựa Tấn 20.000.000
Vòng Sành Tấn 18.000.000

Liên hệ: Mr Minh 0972255686 để nhận được báo giá chi tiết khi mua hàng với số lượng lớn.

My Website