Bột chịu lửa sa mốt siêu mịn DDPT

BỘT CHỊU LỬA SA MỐT SIÊU MỊN

1.500.000₫

Bột chịu lửa Sa mốt siêu mịn

Bột chịu lửa là một loại vật liệu chịu lửa dị hình, bột chịu lửa được tạo thành từ hỗn hợp chịu lửa hạt mịn dùng để xây với gạch chịu lửa và để liên kết mạch. Công ty Vật Liệu chịu lửa Đông Dương Phú Thọ chuyên cung cấp bột chịu lửa với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Bột chịu lửa được dùng kết hợp với nước thủy tinh.

Bột chịu lửa tại Phú Thọ

Bột chịu lửa là một loại vật liệu chịu lửa dị hình theo TCVN 5441:2004, bột chịu lửa hay vữa chịu lửa được tạo thành từ hỗn hợp chịu lửa hạt mịn, có thể đóng rắn trong không khí, đóng rắn thủy lực hoặc đóng rắn dưới tác động của nhiệt, dùng để xây với gạch chịu lửa và để liên kết mạch.

Bot-chiu-lua-sieu-min-DDPT   Bot-chiu-lua-sieu-min-DDPT

Bot-chiu-lua-sieu-min-DDPT   Bot-chiu-lua-sieu-min-DDPT

Bot-chiu-lua-sieu-min-DDPT   Bot-chiu-lua-sieu-min-DDPT

Tùy từng yêu cầu về nhiệt lượng trong lò nung mà cung cấp sản phẩm bột chịu lửa phù hợp với yêu cầu nhiệt nung.

Xem thêm hình ảnh tại đây

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
My Website