BỘT CHỊU LỬA SA MỐT A

1.800.000₫

Bột chịu lửa tại Phú Thọ

Bột chịu lửa là một loại vật liệu chịu lửa dị hình theo TCVN 5441:2004, bột chịu lửa hay vữa chịu lửa được tạo thành từ hỗn hợp chịu lửa hạt mịn, có thể đóng rắn trong không khí, đóng rắn thủy lực hoặc đóng rắn dưới tác động của nhiệt, dùng để xây với gạch chịu lửa và để liên kết mạch.

Bột chịu lửa tại Phú Thọ

Bột chịu lửa là một loại vật liệu chịu lửa dị hình theo TCVN 5441:2004, bột chịu lửa hay vữa chịu lửa được tạo thành từ hỗn hợp chịu lửa hạt mịn, có thể đóng rắn trong không khí, đóng rắn thủy lực hoặc đóng rắn dưới tác động của nhiệt, dùng để xây với gạch chịu lửa và để liên kết mạch.

Tùy từng yêu cầu về nhiệt lượng trong lò nung mà cung cấp sản phẩm bột chịu lửa phù hợp với yêu cầu nhiệt nung.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây