Kiểu và kích thước cơ bản của gạch tiêu chuẩn theo TCVN

Viết bởi Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Đông Dương Phú Thọ, Ngày 08/05/2018
Kiểu và kích thước cơ bản của gạch tiêu chuẩn theo TCVN

             KIỂU VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA GẠCH TIÊU CHUẨN

 

 

 

Kiểu và kích thước gạch tiêu chuẩn

                    

KÝ HIỆU

KIỂU GẠCH

KÍCH THƯỚC (mm)

a

b

c

c1

 

Gạch hình chữ nhật (Hình 1)

 

 

 

 

H1

 

230

114(113)

20

-

H2

 

230

114(113)

30

-

H3

 

230

114(113)

40

-

H4

 

230

114(113)

65

-

 

Gạch vát dọc (Hình 2)

 

 

 

 

H5

 

230

114(113)

65

45

H6

 

230

114(113)

65

55

H7

 

230

114(113)

75

55

H8

 

230

114(113)

75

65

 

Gạch vát ngang (Hình 3)

 

 

 

 

H9

 

114(113)

230

65

45

H10

 

114(113)

230

65

50

H11

 

114(113)

230

65

55

H12

 

114(113)

230

75

35

H13

 

114(113)

230

75

65

 

Liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi Mr Minh 0972255686 để biết thêm thông tin về sản phẩm

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: